Кыргыз тили окуу китебине карата мугалимдер учун усулдук колдонмо ... Б. Кубаталиева, А. Абыканова, М. Асаналиева. Алиппе. (1класс) Бишкек ...

lib.kg

мугалимдери үчүн колдонмо ... Методикалык бирикмелердин жетекчилери мугалимдер менен тыгыз ... Предметтин аталышы (Адабий окуу, Алиппе):.

edu.gov.kg

Бул аталган «Алиппе» 2000-жылы Вильнюс шаарындагы бүткүл ... Окуу китеби боюнча методикалык колдонмо, мугалимдер үчүн, Б., «Билим куту», 2005 ...

ky.wikipedia.org

Алиппе. Автор Б. Кубаталиева, А. Абыканова, М. Асаналиева. Язык Кыргызский язык; Версия; Cтраниц 112 ... Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо.

www.kitep.edu.gov.kg

Алиппе салтанаты: Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо. - Ош ... Жандуу сабак: Методикалык колдонмо/Башталгыч жана кыргыз тили адабияты ...

ky.wikipedia.org

Алиппе. 1-класс (2008-ж.) ... Орус тили окуу китеби боюнча мугалимдер үчүн усулдук жетектеме ... Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо (4-класс).

86.edubishkek.kg

Ч 97 Кыргыз тили; 2-класстардын окуу китебине карата мугалимдер үчүн ... Окуу китеби жана методикалык колдонмо бири-бирине эриш-аркак түзүлд��. ... Биринчи класста биз алиппе, жазуу сабактарында эмнелерди үйрөндүк эле ...

cslnaskr.krena.kg

Алиппе окуу китеби аркылуу, негизинен, 1-класста ишке ашып, андан кийин ... адабий окууну окутууга карата мугалимдер үчүн методикалык колдонмо,.

kao.kg

21 Май 2015 ... Алиппе, 1-класс, Рысбаев С., Б., «Полиграфбумресурсы», 2011 2. ... Математика. Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо, 2-класс, ...

issuu.com

28 Март 2020 ... Юнусалиева Aбиба, Тойчубаева Aйсулуу. Алиппе 1. pdf. Раздел: ... Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо. pdf. Раздел: Языки и ...

www.twirpx.com

айрым маселелери: мугалимдер үчүн методикалык колдонмо[Текст]. / А. Муратов.,Формалдуу эмес билим берүү боюнча мугалимдер үчүн методикалык колдонмо. Эл аралык эмгек бюросу, балдар эмгегин жоготуу боюнча ЭЭУнун эл аралык программасы (ИПЕК)...

hibridge.kz

Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо pdf. Download File (1.6 MiB). File Downloads: 1743.

lib.kg

Информатика сабагы боюнча мугалимдери үчүн методикалык колдонмо 6-класс. Абдан керектүү китеп, сайттан көчүрүлгөн.

multiurok.ru

Мугалимдер үчүн колдонмо. • Тоскоолдукту сезбегендей жана окуучулар бирге ойной алгыдай кылып, мугалим чогуу ойной турган оюндарды ойлоп тапса болот. • Мугалим бардык балдардын таланттарын, күчтүү жактарын мектептен тышкаркы, мектептин бардык иш-чараларында...

soros.kg

Окуу китеби боюнча методикалык колдонмо, мугалимдер үчүн, Б., «Билим куту», 2005 7 б. т. 6. «Башталгыч класстарда кыргыз тилинен жатжазуу иштерин жүргүзүүнү өркүндөтүү технологиялары», Б., 2005, 2006, 5 б. т. 7. „Алиппе майрамы», (1-кл. мугалимдер үчүн...

ky.wikipedia.org

Бул методикалык колдонмо орто мектептердин 4-классынын мугалимдерине арналат. «Кыргыз тили» окуу китеби менен эриш-аркак пайдаланылып, сабактардын натыйжалуулугун арттырып, окуучулардын билимин өркүндөтүү ыкмалары сунушталат.

bilim.akipress.org

С. Рысбаев, «Алиппе» окуу китебине методикалык көрсөтмөлөр. — Б.: 2010. С. Рысбаев, 1-4-класстарда эне тилинен жат жазуу жумуштарын жүргүзүү технологиялары.,Бекбоев И.Б., Ибраева Н.И., Математика, 2-класс. Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо.

kutbilim.journalist.kg

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн окуу куралы. Мугалимдер үчүн методикалык колдонмо.,Окуу-методикалык комплекс тил үйрөнүүнүн В2 деңгээлинин талаптарына ылайык мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер үчүн түзүлгөн.

www.twirpx.com

«Математиканы 2- класста окутуу» мугалимдер үчүн методикалык колдонмо«Учкун»5. Учебник «Математика 2 класс» для школ с русским языком обучения«Учкун»7. Методическое пособие «Обучение математике во 2 классе»«Учкун»8...

mintsorilte.bandcamp.com

Формалдуу эмес билим берүү боюнча мугалимдер үчүн методикалык колдонмо.,ЭЭУ-ИПЕК Формалдуу эмес билим берүү боюнча мугалимдер үчүн методикалык колдонмо.

www.ilo.org