«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес ... Физика курсы бойынша классикалық физиканың “Механика”, ... Жалпы физика курсының есептер жинағы./. Т.С. ... Т.С.Байпақбаев, М.Ш.Қарсыбаев Тербелістер мен толқындар, кванттық механика, атомдық және ядролық физика.

libr.aues.kz

Байпақбаев Т. С. Қарсыбаев М. Ш. ЖАЛПЫ ФИЗИКА КУРСЫ ЕСЕПТЕР ЖИНАҒЫ Оқу құралы.,Оқу құралында жалпы физика курсы бағдарламасы бойынша қысқаша теория, есеп шығару мысалдары,© «Алматы энергетика және байланыс университеті» КЕАҚ, 2014 ж.

libr.aues.kz

Коммерциялық емес акционерлік қоғам АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ Физика кафедрасы.,6. Байпақбаев Т.С., Қарсыбаев М.Ш. Жалпы физика курсының есептер жинағы. Тербелістер мен толқындар.

libr.aues.kz

Кл.слова (ненормированные): физика -- есептер. Доп.точки доступа: Манабаев, Х.Х. Экземпляры всего: 20 аб.4 (20) Свободны: аб.4 (20) Найти похожие. 2. 22.3 Б 17. Байпақбаев, Т. С. Жалпы физика курсының есептер жинағы [оқу құралы] : тербелістер мен толқындар.

lib.nkzu.kz

Жалпы физика курсының есептер жинағы./ 2014 ж. Т.С. Байпақбаев, М.Ш. Қарсыбаев.,Мақсаты: электрмагниттік толқындардың таралу және өзара әсерлесуінің негізгі заңдылықтарын, сондай-ақ электрмагниттік өрістің оптикалдық жүйелердің параметрлерімен өзара байланысын...

studopedia.org

Алматы, 1974.- 468. Ключевые слова: есептер жинағы - физика.

er.semgu.kz

Байпақбаев Т.С, Қарсыбаев М.Ш. Жалпы физика курсының есептер жинағы. Тербелістер мен толқындар. Кванттық механика.,Карсыбаев М.Ш, Мажитова Л.Х. Виртуальный лабораторный практикум по физике. - Алматы: Алем, 2002.

psu.kz

• Электродинамика тарауын қайталап, есептер шығару. • Әр есептерді шығару барысында Халықаралық бірліктер жүйесіне келтіруді ұқыптылықпен,Байпақбаев Т.С., Қарсыбаев М.Ш. Жалпы физика курсының есептер жинағы: Оқу құралы Байпақбаев Т.С., Қарсыбаев М.Ш...

topuch.ru

Сипаттама: Курс термодинамика және статистикалық физика негіздеріне арналған. Оқытылатын негізгі бөлімдер тізімі: статистикалық физиканың негізгі ұғымдары мен принциптері, статистикалық,8. Байпақбаев Т.С., Майлина Х.Р. Жалпы физика курсының есептер жинағы.

www.ektu.kz

Қойшыбаев Н. Жалпы физика курсы бойынша есептер жинағы (шығарылуымен) [Электронный ресурс]: оқу құралы/ Қойшыбаев Н., Мархабаева А.— Электрон. текстовые данные.— Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014.— 382 c.— Режим доступа: http...

www.iprbookshop.ru

Алматы: 1974. — 491 б. Осы басылымында «Жалпы физика курсының есептер жинағы» толығынам қайта женделді және толықтырылды. Бұл, біріншіден, жоғары техникалық оқу орындарына физика бойынша жаңадан кеңейтілген программаны енгізумен, екіншіден...

www.twirpx.com