Дар доираи илми ҳисоб ҳанӯз 4000 сол пеш бобулиҳо, мисриҳо, баъдтар юнониҳо, ... Рафта-рафта дар асри XIII дар математика аллакай бузургиҳои ... Дар инкишофи алгебра хиссаи олимони итолиёвии асри XVI Тарталия ... ки барои ёфтани коэффитсиентҳои намуди формулаҳои зарби мухтасар дошта ...

tg.wikipedia.org

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ... академики АИ Тоҷикистон аз рӯи ихтисоси «математика». ... Ахмедов Р. ДАР БОРАИ ТАТДЌИЌИ ЯК СИНФИ МУОДИЛАЊОИ ... аксаран характери презентатсионӣ (маълумоти мухтасар дар бораи ... Дар баробари инкишофи технологияњои.

tut.tj

Услубшиносӣ, сотсиолингвистика, таърихи забони адабӣ низ аз соҳаҳои мустақили ... калимаҳои рехтаро, этимология — баромад ва инкишофи калимаҳоро, ... Забоншиносӣ бо семиотика — илм дар бораи системаи аломатҳо, ... фалсафаи забон, забоншиносии математики ва ғайра паҳн гардиданд. Дар ...

tg.wikipedia.org

28 Noyabr 2014 ... Олимони форсу тоҷик дар таърихи инкишофи риёзӣ ва илми ... ним аср қабл дар китоби «Инкишофи математика дар Осиёи Миёна ... Бо вуҷуди маълумоти зиёди назариявии баамаломада то асри ... Хоразмӣ – «Китоби мухтасар дар бораи алҷабр ва алмуқобила» нишон дода шудааст.

jumhuriyat.tj

донишмандону эчодкорони ин даргох муаррифгари илми точик дар хорич аз ... Маълумоти тавассути системаи иттилоотй дастрасшуда захираи ... илмую техникй аз Ч,умхурии Точикистон барои ташаккул ва инкишофи ... кабилахои турку мугул ахборот медихад ва ба таври мухтасар таърихи Чингизхон,.

tnu.tj

Усмонов Н.У. – доктори илмњои физикаю математика, профессори кафедраи ... Дар маќола таърихи пайдоиши муносибатњои молиявї ва илми молия ... Тўсї дар асари худ «Дар бораи молия» асоси сиёсати молиявии давлати ... Илми молия дар асри XX вобаста ба инкишофи амалияи молия ва назарияи.

tgfeu.tj

Дар таърихи тамаддуни Арабу Аҷам доираи мафҳуми “илм” нисбатан васеъ ... иттилооти ғайриилмӣ иборат мебошад, ки ба як ҳисоб маълумоти беҳуда аст, ... ноқисии тасаввуроти воқеӣ (илмӣ!) дар бораи одаму олам мебошад. ... метавонад, ки ҳосили фалсафии инкишофи илми табиатшиносӣ бошад.

anrt.tj

намуда, дар оянда бањри инкишофи соњањои гуногуни илм ва ба њам пайвастани ... Барои навишти мухтасар ишораи зеринро дохил менамоем: ... барои инкишофи майлу рағбати хонандагон дар љараёни таълим аз таърихи математика масъалаҳои мароқангез ва маълумоти љолиб дохил карда шавад;.

tnu.tj

Ҳарчанд таърихи физика ҳамчун илми мустақил танҳо аз асри XVII оғоз меёбад, ... донишҳои астрономӣ ба рушди математика таъсири амиқ расониданд. ... Ӯ аввалин турбинаро сохта, ба донишҳо дар бораи чандирияти ҳаво ва ... Оид ба таърихи физика дар ибтидои асри ХХ мухтасар гуфтан мумкин аст, ...

ravshanfikr.tj

Ин нахустин кафедра оид ба методикаи таълими математика дар ... Саҳми кафедра дар тайёр кардани кадрҳои баландихтисоси соҳаи илми ... марбут ба маълумоти математикӣ дар муассисаҳои соҳаи маорифро дар бар мегирад. ... «Проблемаҳои таълими таърихи математика дар мактабҳои миёнаю ...

www.tgpu.tj

Илова намудани маълумот. Дар бораи мо. Алоқа бо мо. Главная » Математика » Таърихи пайдоиш ва ташаккули алгебра.,Алгебра ҳамчун қисми таркибии илми ҳисоб (арифметика) муддати тӯлонӣ бо вай якҷоя инкишоф ёфт. Дар доираи илми ҳисоб ҳанӯз 4000 сол пеш...

univer.tj

5. Дар ҷараёни инкишофи илм назарияҳои дуруст ботил намешаванд, танҳо доираи гузориши онҳо муайян ва дақиқ карда мешавад. 6. Ҳар як назарияи нав назарияи собиқаро чун ҷузъи худ дар бар мегирад. Химия дар ин давраи номбурда чун илми табиӣ дорои ҳамаи аломатҳои дар...

dilmurod-xumuk.narod.ru

Таърихи пайдоиши алгебра[вироиш]. Дар доираи илми ҳисоб ҳанӯз 4000 сол пеш бобулиҳо, мисриҳо,Дар баркароршави ва устуворшавии алгебра ҳамчунин шохаи мустакили математика олимони,Дар инкишофи алгебра хиссаи олимони итолиёвии асри XVI Тарталия (1499-1557)...

tg.wikipedia.org

Истифодаи донишҳои илми математика дар ҳаёти римиҳо. Донишҳо оид ба ҳисобу арифметика ва математика, чун илмҳои дигар ба Рими Қадим бо шарофати дар ин ҷо паҳн гардидани дастовардҳои юнониҳо ва шаклгирии минбаъдаи онҳо ба миён омадаанд.

tj.allinweb.ru

Маърифати илмӣ аз қадимтарин ҷанбаҳои фаъолияти эҷодии одамон буда, дар китоби таърихи маданияти ҷаҳонӣ як фасли алоҳидаро фаро мегирад, ки ба он,Доир ба таърихи инкишофи илмҳои дигари табиатшиносӣ ба таври мухтасар гуфтан мумкин аст, ки таъсиси аввалин...

ravshanfikr.tj

Таърихи инкишофи илми омор. Илми омор ба монанди дигар илмхо таърихи пайдоиши худро дорад. Ин илм хамсолу хамкадами таърихи тамадун буда, тай хазорсолахо фаъолият кардааст. Мувофики маълумоти мухаккикон маыхуми омор ба илм дар соли 1746 дохил карда шудааст.

ok.ru

Асоси ин бовариро дар таърихи илми табиатшиносӣ, дар таърихи тамаддун метавон ҷуст, ки иқтидору музаффарияти ақлу хиради инсонро,Статика (як бахши механика), астрономия ҳамчун соҳаҳои мустақили илм ва математика чун забони илмҳо ташаккул меёфтанд.

durahshon.tj

МАШҒУЛИЯТИ 1 Мавзуъ: Мукаддима. Фанни анатомия ва маълумоти мухтасари таърихии он.Максад ва фазифахои дарс-лексия.,Ба донишчуён омузонидани сохт ва шакли бадани инсон ва таърихи мухтасари анатомияи одам Ташкили дарс лексия Риоя намудани маданияти...

multiurok.ru

Математика. Масъала дар бораи сyръат. Қисми/Компоненти А. ИМД/ММТ Автомобил дар 5 соат 300 км роҳро тай намуд. Вай бо ҳамин суръат дар 3 соат чӣ қадар роҳро...

www.youtube.com

Нравится. IT news. Масъалаи 1.1. Вақте ки падари ман 31-сола буданд, ман 8-сола будам. Акнун падарам аз ман ду маротиба калонтар ҳастанд. Ман чандсола ҳастам? Масъалаи 1.2. Дар миз 9 танга ҳаст. Яке аз ин тангаҳо қалбакӣ аст.

math.tj