Рустам Куванов | Uzbekistan | Аудитор at Асл МОЛИЯ тахлил | 0 connection | See Рустам's complete profile on Linkedin and connect.

www.linkedin.com

(2016) Молия ва банк иши. (электрон илмий журнал). Тошкент. Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси. Мустақил давлатлар ҳамдўстлиги.

www.oak.uz

MEHMONXONA XO'JALIGI FAOLIYATI TAHLILI · Gapporov Azim Firdavs Uroqov ... MAKROIQTISODIY TAHLIL VA PROGNOZLASH · Oltayev Shavkat Firdavs ...

md.sies.uz

21 май 2011 ... O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi, Markaziy bank, Iqtisodiyot ... shu jumladan xalqaro normalar va standartlarni tahlil qilish asosida ...

www.lex.uz

Максади асосии тахлили молиявй возех сохтани вазъи объективй ва аники ... 14-22]. Вазъи молиявии корхона дар илми молия ба устувор, ноустувор ва ...

cyberleninka.ru

Raximov M. Iqtisodiyot sub'ektlari moliyaviy holatining tahlili. O'quv qo'llanma. T.; Iqtisod-moliya, 2015. -290 b, -34 b. 3. Vahobov A.V., Ishonqulov N.F., ...

uzjournals.edu.uz

Молия ва қарз 3 кр 302О бух олӣ ... 2-Молия ва ИБ Олӣ / ▻; баҳисобгирии мухосибӣ, тахлил ва аудит - олӣ / ▻; Курси 3 олӣ Бух / ▻; Семестри 5 олӣ ...

fosila.ksu.tj

Ҳужжатнинг юридик тахлили Карточкаси ... 11, Ўзбекистон Республикаси Молия вазирининг буйруғи, Молия органларида бюджетдан ташқари маблағ  ...

lex.uz

Kafedrada rahbarlik qilgan professor-o'qituvchilar. Kafedrada quyidagi taniqli iqtisodchi olimlar kafedra mudiri vazifasini bajarganlar: 1956-1970 y.y. – i.f.d., prof.

tsue.uz

НАРХҲОИ МИЁНАИ МАҲСУЛОТИ ОЗУҚАВОРӢ · ВАСИЛАИ МОНИТОРИНГ ВА ТАХЛИЛИ НАРХХОИ ОЗУКАВОРИ. Қурби асъор. Барои 14.12.2020 сол: 1  ...

www.stat.tj

Молиявий натижалар тахлили мазмуни ва вазифалари ҳамда тахлил манбалари.,Молиявий фаолиятдан олинган фойда ва зарарлар корхонанинг фонд бозори, молия бозоридаги...

uz.denemetr.com

Корхона молияси», «Суғурта иши», «Ташқи иктисодий фаолиятда бухгалте­ рия ҳисоби ва,«Молиявий ва бошқэрув тахлили» номли дарслик Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта...

el.tfi.uz

Молия ва ќарз». Силлабус. аз фанни «Тањлили молиявї» барои ихтисоси 1-25010410,Дар љаласаи кафедраи «Молия ва ќарз» муњокима шудааст. « ___ » августи соли 2017.

elibrary.tut.tj

Натиҷаи ҳисоби меъёрҳои таҳлили «CAMЕL» натиҷаи зеринро дод (ниг. ба Ҷадвали 3.1): Ҷадвали 3.1. Нишондихандахои асосӣ барои тахлили CAMEL.

student.zoomru.ru

Ғайр аз ин бояд ахборот оид ба асосҳои ҳуқуқии маблағи мавҷудаи молия омӯхта шавад. Маълумот аз рӯйи қарзҳои давлатӣ аз рӯйи ҳар як намуди қарз, алоҳида дар замимаи қайдҳои...

allinweb.ru

Ба тахлили хамачониба (комплексй)-и вазъи корхона тахлили сохтору динамикаи активно ва,Вазъи молиявии корхона дар илми молия ба устувор, ноустувор ва бухронй чудо карда мешавад.

cyberleninka.ru

2.4 Юк ташишдан тушган даромадлар тахлили.,“Молия” 2004 йил 5. Пардаев М. Х. “Иқтисодий тахлил назарияси”. Самарқанд: “Зарафшон”.

library.ziyonet.uz

Маҷмӯи муносибатҳои иқтисодие, ки дар он гардиши воситаҳои пулӣ ҳангоми таъсисёбӣ, тақсимот ва истифодабарии захираҳои молиявӣ ба миён меояд, молия номида мешавад.

www.referat911.ru

Тахлили холати хозираи рушд ва танзими сохибкори тичорати.,Кори курси дорам аз фанни молия. Мавзуъ "Сугурта хамчун категорияи иктисоди " илтимос хамин мавзуъро ворид кунед.

8turizm.jimdofree.com

“Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 2, апрель, 2019 йил.,Хўжалик субъектларининг молиявий ҳолатини таҳлил этиш, улар юзасидан молия-хўжалик фаолиятига...

interfinance.uz